svenska/italiano

Hej!
För oss är det viktigast att leendet är friskt och ser naturligt ut. Ditt leende kan vara till din nackdel eller et av dina vackraste karaktärsdrag.
Vi bedriver tandvård på vuxna och barn och tar även emot akuta och tandvårdsrädda patienter i en lugn, behaglig och stressfri miljö.
Vårt team hjälper dig med allt inom tandvård.
Kontakta oss idag så kan vi boka in en undersökning för att se över dina behov. – Välkommen till oss!

Gentili clienti,
il nostro studio odontoiatrico e` spezzializzato in igiene dentale per adulti e bambini.
Nell´ atmosfera tranquilla del nostro studio vi troverete a vostro agio e cureremo il vostro sorriso nel migliore dei modi.
Per fissare un appuntamento, contattate Nadine al numero 030/63924440.
Vi aspetteremo con un…sorriso!